Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Viestintätoimisto Manifesto Oy

Y-tunnus: 1614463-1

Postiosoite: Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Mikko Koistinen

3. Rekisterin nimi

Kultasulka-kilpailun osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Osallistujan henkilötietoja käytetään vain Kultasulka-kilpailun käyttötarkoituksiin. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

  • yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujaa koskevat tiedot saadaan kilpailusivuston (www.kultasulka.fi) lomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti vain kilpailun järjestäville tahoille sekä tuomariston jäsenille.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Manuaalista aineistoa ei ole.

Kilpailun järjestää Viestintätoimisto Manifesto yhteistyössä Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n kanssa.
Rekisteriseloste